O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Vážení čtenáři,

ráda Vás přivítám v naší knihovně, jejiž současná moderní  podoba je výsledkem vstřícnosti Úřadu MČ Praha - Slivenec při financování rekonstrukce, ale také ochoty a nezištnosti dobrovolníků, nejen z řad čtenářů, při úklidu a stěhování knih. Všem patří velký dík........

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Besedy a přednášky
  • Hrací koutek pro malé čtenáře
  • Do budoucna připravujeme i malé výstavky

Z našeho fondu čítajícího téměř 8 000 svazků si určitě vyberete. Najdete zde domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, turistické průvodce  řady Lonely Planet a nabídku cizojazyčné literatury.

Díky spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny v Praze najdete v naší knihovně i 200 dalších svazků různých žánrů z  výměnných souborů.

Samozřejmě můžete využít i připojení k  Internetu.

 

Irena Krejčová

Mgr. Jiřina Haningerová, knihovnice