Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - čtenáři do 15 let 20 Kč/rok
Registrační poplatek - dospělí 50 Kč/rok
Registrační poplatek - senioři od 65 let 20 Kč/rok
Poplatky z prodlení - upomínky
za každou vypůjčenou knihovní jednotku 4 Kč/den
Další sluzby
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 30 Kč
Tisk 1 A4 2 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.