LISTOPAD 2023

Přednáška : Lipno a okolí, včetně přilehlého Rakouska

Veřejná knihovna Praha 5 – Slivenec pořádá besedu s fotografem a cestovatelem

Mgr. Liborem Drahoňovským

Kdy: v úterý 21. 11. 2023 v 18.00 hod.
Kde: zasedací místnost Úřadu MČ Praha – Slivenec


Beseda – Ladovy Vánoce

Komise pro rodinu a děti ve spolupráci s Veřejnou knihovnou Slivenec si vás dovoluje pozvat na besedu

Ladovy Vánoce

s Mgr. Josefem Ladou (vnukem malíře Josefa Lady) a jeho hostem

Kdy: v úterý 28. listopadu 2023 v 18.00 hod.
Kde: zasedací místnost Úřadu městské části Praha – Slivenec


ŘÍJEN 2023 

Literárně hudební pořad s tématem: "Jak napsat knihu ..."

Renáta ŠŤASTNÁ

autorka knih 105 bylinek a koření, bestselleru Vzpomínkomat, Retro/Republika, aj.
s doprovodem Jana PAULÍKA - kytara

Kdy: v úterý 10. 10. 2023 v 18.00 hod.
Kde: zasedací místnost úřadu MČ Praha 5 – Slivenec

BESEDA: Bali – ráj na východě

S cestovatelem, zoologem, ochráncem přírody, fotografem a publicistou

RNDr. Vladimírem LEMBERKEM

Kdy: v úterý 31. 10. 2023 v 18.00 hod.
Kde: zasedací místnost úřadu MČ Praha 5 – Slivenec, K Lochkovu 6


Týden rodin

15.5. - 19.5.2023KVĚTEN 2023

Beseda PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

– komunikace v manželství

Kdy: v úterý 23. května 2023 v 18.00 hod.
Kde: zasedací místnost úřadu MČ Praha 5 – Slivenec

Laici se občas domnívají, že základem všech partnerských problémů je komunikace. Není to pravda. Především jsou to rozdílné potřeby mužů a žen, ale přesto u některých párů tvoří komunikační nešvary velký díl jejich nespokojenosti. Poruchy komunikace těžko může pár analyzovat sám, protože sice oba mluví česky, ale slova a věty mají pro každého opačné významy. Stejně záludná je i potřeba "si to vyříkat" – ta funguje ve funkčním vztahu, ale bohužel ne za rozchodů. Tam je třeba opravovat vztah zprvu nonverbálně – beze slov.


DUBEN 2023

MONIKA KUSOVÁ

Beseda na téma: JAK SE ZBAVIT ZÁVISLOSTI NA JÍDLE A UZDRAVIT SE

Kdy: v úterý 3.4. 2023 v 15:00 hod.

Kde: V Klubu seniorů Na Půdě, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec


Mgr. VÁCLAV ČERNÝ, Ph.D.

Beseda na téma: GENEALOGIE

Kdy: v úterý 18.4. 2023 v 18:00 Hod.

Kde: zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec


BŘEZEN 2023

BARBORA SRNCOVÁ - herečka a malířka

Kdy: v úterý 7.3. 2023 v 18:00 hod.

Kde: zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec


Mgr. ADAM HAVLÍK, Ph.D. - slivenecký patriot, historik a spisovatel

autor knihy Marky, bony, digitálky


Kdy: v úterý 21.3. 2023 v 18:00 hod.

Kde: zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec


prof. RNDr. ALEŠ STUCHLÍK, DSc. - neurovědec, neurokouč

VESMÍR V NAŠÍ HLAVĚ

přednáška poodhalí některá tajemství neurobiologického výzkumu a ukáže moderní přístupy ke zkoumání mozku

Kdy: v úterý 28.3. 2023 v 18:00 hod.

Kde: zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec
ÚNOR 2023

Přednáška a beseda - MUDr. Jiří Vejmelka (ve spolupráci s Komisí pro rodinu a děti)

MIKROBI A MY

návod, jak harmonizovat vztah mezi námi a našimi mikroby, jak je správně nakrmit a jak o ně pečovat


Kdy: v úterý 28. 2. 2023 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec


Cyklus přednášek o češtině


Veřejná knihovna Slivenec

vás zve na cyklus odborných přednášek

PhDr. Zdeňky Novákové

Rozumíme češtině?

Přednášky se budou konat v Klubu seniorů "Na Půdě" na Úřadu Mě části Prahy 5 - Slivenec. Do Klubu je možno vyjet výtahem.

Bude to deset dvouhodinových setkání - vždy ve středu od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Začínáme 22. 3. 2023 (středa) v 16.00 hod.

Cena přednášek (celý kurs): senioři: 200,-- Kč; ostatní: 400,-- Kč; jednotlivá přednáška - jednorázová vstupenka 60,-- Kč

(úhrada platby 15. 4. 2020 na místě, jednotlivý vstup vždy před přednáškou)

1. 22. 3. 23 Jazykověda - její smysl a postupy, základní příručky

2. 29. 3. 23 Určující a charakteristické momenty jazyků (češtiny) - historické a místní

3. 05. 4. 23 Osudy a vývoj češtiny od počátků k dnešku

4. 12. 4. 23 Proces vzniku národního spisovného jazyka - úzus, norma, kodifikace

5. 19. 4. 23 Soužití češtiny s ostatními jazyky a přejímání

6. 26. 4. 23 Gramatická struktura češtiny

7. 03. 5. 23 Pravopis 1

8. 10. 5. 23 Pravopis 2-diskuse

9. 17. 5. 23 Podoby současné češtiny

10. 24. 5. 23 Můžeme odhadnout budoucnost češtiny?

Info: www. praha-slivenec.cz a na vývěskách. Osobní informace v Knihovně ve Slivenci tel.: 251811297


LISTOPAD 2022

Beseda s Jiřím Kafkou

PANAMA

Kdy: v úterý 1. 11. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec

ŘÍJEN 2022

Beseda s Jiřím Denkem

ANTARKTIDA

Kdy: v úterý 4. 10. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec

Beseda s Liborem Drahoňovským

ESTONSKO

Kdy: v úterý  25. 10. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - SlivenecZÁŘÍ 2022

Beseda s akademickým sochařem Petrem Váňou

JAK SE DĚLÁ SOCHA

Kdy: v úterý 20. 9. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec


DUBEN 2022

Noc s Andersenem - čteme v základní škole

Kdy: v pátek 1. 4. 2022

Kde: ZŠ Slivenec, Ke Smíchovu 16


Záhadné taje Sibiře - PhDr. Milan Syruček - spisovatel, novinář, cestovatel

Kdy: v úterý 5. 4. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - SlivenecBŘEZEN 2022

Taiwan - beseda s Alešem Krejčím

Kdy: v úterý 15. 3. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec

Jak se dělá ZOO - přeložená akce - autorské čtení s Petrem Fejkem

Kdy: v úterý 22. 3. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - SlivenecÚNOR 2022

DS Gaudium z Radotína představí verše Jiřího Žáčka:  Vy mně taky...  v dramatické úpravě

Kdy: v úterý 22. 2. 2022 v 19:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - SlivenecLEDEN 2022

Autorské čtení z knihy Jak se dělá ZOO a beseda s Petrem Fejkem

Kdy: v úterý 25. 1. 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec

Beseda je z důvodu nemoci pana Fejka zrušena a přeložena. O přesném termínu besedy vás budeme včas informovat.LISTOPAD 2021

BESEDA s Markem Orko Váchou: Krajina - zrcadlo duše

Kdy: ve středu 3. 11. 2021 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

PŘEDNÁŠKA: ZANZIBAR - s cestovateli Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou

Kdy: v úterý 9. 11. 2021 v 18:000 hod.

Kde: zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec

Vytvořte si webové stránky zdarma!