CENÍK

Registrační poplatky a poplatky za služby

Roční registrační poplatek

Uživatel nad 15 let …………………………………..50 Kč

Uživatel do 15 let ……………………………………20 Kč

Uživatel od 65 let ……………………………………20 Kč

Právnická osoba …………………………….….......500 Kč

Internet

Využití veřejného internetu je pro registrované uživatele zdarma

Další služby

Meziknihovní výpůjční služba (+ poštovné a balné) ……………………………70 Kč

Rezervace knihovního dokumentu ……………………………………………. zdarma

Náhrada poškozených a ztracených dokumentů

Nevratné poškození nebo ztráta dokumentu

  • finanční náhrada …………………………cena dokumentu
  • věcná náhrada ……………………………dokument ve stejném nebo novějším vydání

Náhrada ztraceného nebo poškozeného dokumentu z výměnného fondu Městské knihovny v Praze dle Výpůjčního řádu VF MKP

Vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu ………20 Kč

Poškození čárového kódu ……………………………………………………..20 Kč

Poplatek z prodlení (zpozdné)

Při nedodržení stanovené výpůjční doby budou uživateli účtovány poplatky za prodlení dle výše upomínky:

  1. upomínka od 8. dne po uplynutí výpůjční doby ……..5 Kč/dokument + 10 Kč manipulační poplatek
  2. upomínka od 30. dne po uplynutí výpůjční doby …..10 Kč/dokument + 10 Kč manipulační poplatek
  3. upomínka od 90. dne po uplynutí výpůjční doby …..30 Kč/dokument + 1 Kč/den manipulační poplatek

Tato Příloha č. 2 Knihovního řádu Veřejné knihovny Slivenec nabývá účinnosti dne 1. 3. 2024.

Vytvořte si webové stránky zdarma!